HAURATON drenāža

AMBK, SIA
Salaspils iela 16
LV-1057 Rīga / Latvija
+371 25454106
linards@ambk.lv

CE / DIN EN 1433 sertifikāti

CE atbilstības deklarācija priekš FASERFIX SUPER KS 100

CE Konformitätserklärung FASERFIX SUPER KS 100
 

Pārbaudes sertifikāts DIN EN 1433 un DIN V 19580

FASERFIX SUPER kanāli un FASERFIX BIG kanāli tika pārbaudīti materiālu testēšanas laboratorijā (MPA), Solid Construction and Building Materials Technology institūta Karlsruhe universitātē, ārējās pārbaudes ietvaros uz hermētiskumu un kopējo produkta kvalitāti. Visa produkcija sekmīgi izgāja visus testus.

Saskaņā ar DIN EN 1433: 2003-04, DIN V 19580: 2003-04 prasībām un BW 47-8914.33/22 projekta apstiprinājumam, prasības tika izpildītas. Tādēļ HAURATON ir tiesīga piemērot CE marķējumu uz šiem produktiem.

Überwachungsbescheinigung
 
 
 
 

AMBK, SIA
Salaspils iela 16
LV-1057 Rīga / Latvija
+371 25454106
linards@ambk.lv

 

Imprint        Privacy policy